برچسب: تعریف ادبه به زبان کودکانه

چگونه به کودکان ادب و احترام را بیاموزیم؟

آموزش ادب به کودکان یکی از دغدغه های اصلی والدین است و کاری چالش برانگیز برای آنها محسوب می شود. این موضوع به خصوص زمانی که کودک شروع به حرف زدن می کند، اهمیت بیش تری می یابد. از طرفی اگر همکلاسی ها و دوستان فرزند شما، جنبه های ادب را رعایت نکنند، کار برای…