برچسب: تشخیص افسردگی

چرا نوجوانان دچار افسردگی می شوند؟ راه های پیشگیری و درمان آن چیست؟

حساس ترین دوره زندگی، دوران نوجوانی است. در این بازه تغییرات فیزیولوژیکی و قرار گرفتن در آستانه جوانی باعث می شود که رفتارهای فرد به شدت تحت تغییر قرار بگیرد. اما در این بین، افسردگی نوجوانان یک معضل اساسی است که می تواند دوران نوجوانی و حتی ادامه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.…