برچسب: تشخیص اعتیاد

علائم بروز اعتیاد در نوجوانان به مصرف سیگار، مشروبات الکلی و گل

نوجوانی دوره بسیار مهم و پر از چالشی است که نگرانی های زیادی برای والدین ایجاد می کند. نوجوانان به واسطه بلوغ جسمی و تغییرات فکری شان سعی دارند، چیزهای جدیدی را در اجتماع تجربه کنند. حس کشف و شناختن ممکن است باعث شود آن ها به سمت امتحان کردن چیزهایی بروند که برایشان خطرناک…