برچسب: تست تمرکز کودک

چرا فرزندم تمرکز ندارد؟ راه های افزایش تمرکز در کودکان چیست؟

برخی از کودکان نمی توانند برای مدت مشخصی مشغول انجام کاری شوند. ذهن آنها دائماً از کاری که در حال انجام آن هستند منحرف می شود و توانایی تمرکز  کردن روی انجام کارهایی مانند بازی، نقاشی کشیدن و یا آموزش دیدن را ندارند. مشکل عدم تمرکز در کودکان زمانی برای والدین پررنگ تر خواهد شد…