برچسب: تربیت سختگیرانه

آیا من پدر یا مادری سختگیری هستم؟ ویژگی والدین سخت گیر چیست؟

والدین سخت گیر افرادی هستند که برای فرزندشان استانداردهای سختی قائل می شوند و در همه حال، از فرزند خود انتظار دارند که بهترین باشد. تعیین استاندارد و تلاش برای تربیت یک فرزند موفق کار مفیدی است، اما والدین سخت گیر این کار را به صورت افراطی و مستبدانه پیش می برند. سخت گیری والدین…