برچسب: امنیت مدرسه

چگونه امنیت کودکان را در مدرسه و مسیر رفتن به مدرسه تامین کنیم؟

برای والدینی که کودک دبستانی داشته و یا فرزندشان را به مهدکودک می فرستند، امنیت کودکان در مدرسه، مسیر مدرسه و مهد کودک مهم ترین موضوع است. حوادث همیشه وجود دارند اما شما به عنوان والدین آگاه، با رعایت نکات مهم و آموزش هایی که به فرزندتان می دهید، احتمالات را به حداقل می رسانید.…