برچسب: امنیت خانواده

آیا امکان ردیابی شماره تماس وجود دارد؟

ردیابی افراد از روش های مختلفی می تواند انجام شود. یکی از این روش ها، ردیابی شماره تماس افراد است. شاید لازم باشد لیست شماره افرادی که با موبایل شرکت شما تماس می گیرند را بررسی کنید. یا اینکه به دلیل حساسیت سنی، بخواهید تماس های ورودی موبایل فرزند نوجوان یا کودکتان را کنترل کنید.…