برچسب: اضطراب جدایی

چگونه می توانیم وابستگی کودکان به مادر را کاهش دهیم تا فرزندانی مستقل داشته باشیم؟

وابستگی کودکان به والدین (مخصوصا مادر) در سه سال اول تولد طبیعی است. این نوعی احساس غریزی برای بقاء است و کودک با توجه به نیاز جسمی و روحی اش، به حضور والد در کنار خود احتیاج دارد. اما گاهی این وابستگی، در سال های بعدی نیز ادامه پیدا می کند. یا در همان سال…