برچسب: احساس خشم در کودکان

دلیل پرخاشگری کودکان چیست؟ چگونه خشم کودکان را کاهش دهیم؟

حس خشم یکی از احساسات ذاتی در انسان ها می باشد. بروز احساس خشم از زمان کودکی شروع می شود. کودکان برای نشان دادن عصبانیتشان از روش های مختلفی استفاده می کنند. هل دادن هم بازی، خراب کردن اسباب بازی، جویدن ناخن دست و پا، داد زدن، گریه کردن و…، همگی راه هایی برای تخلیه…