برچسب: اثر امواج الکترومغناطیس

در دوران بارداری و حاملگی چقدر می توان از گوشی استفاده کرد؟

تلفن های همراه به بخش جدانشدنی از زندگی ما تبدیل شده اند و جدا کردن گوشی از برخی از افراد تقریبا محال است. با توجه به تاثیرات امواج الکترومغناطیس می خواهیم بدانیم که آیا استفاده از گوشی در بارداری برای مادر یا جنین مضر است؟ همچنین در این مقاله در رابطه با اینکه در دوران…