برچسب: آموزش به کودکان

آموزش و تربیت کودک از چه سنی آغاز می شود؟

داشتن یک فرزند با ادب آرزو و هدف هر پدر و مادری است. برای این امر والدین در رابطه با اصول تربیتی و سن آموزش به کودک تحقیق می کنند. موضوع اصلی این است که آموزش از بدو تولد نوزاد شروع می شود و تا زمان رسیدن به بلوغ فکری فرزند ادامه دارد. اما اینکه…