روز: اردیبهشت 17, 1401

با برنامه AndroidRat (رات اندروید) چگونه می توان هک گوشی انجام داد؟

آیا تا بحال اسم برنامه AndroRat یا AndroidRat را شنیده اید؟ رات اندروید برای کسانی که نسبت به هک گوشی کنجکاو هستند، واژه آشنایی است. از این برنامه برای نفوذ به گوشی های اندرویدی استفاده می شود. هک گوشی کاری قانونی نیست و طبق قانون، افراد ملزم به حفظ حریم خصوصی سایر افراد چه در…