دیگر نگران مخاطرات فضای مجازی برای فرزندان خود نباشید

دیگر نگران مخاطرات فضای مجازی برای فرزندان خود نباشید


همه طرح ها شامل بیش از ۲۰ ابزار و ویژگی پیشرفته برای استفاده شما محیا شده است. بهترین طرح را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید

1 ماهه / 30 روزه
450,000ریال
 • مشاهده پیامهای ارسالی و دریافتی در شبکه های اجتماعی
 • مشاهده پیامک های رسالی و دریافتی گوشی فرزند
 • مشاهده تمامی تماسهای ورودی و خروجی و ناموفق
 • مشاهده مدت مکالمه هر تماس
 • مشاهده لیست مخاطبین ثبت شده در گوشی فرزند
 • مشاهده برنامه های موجود در گوشی فرزند
 • ردیابی مکان و مسیر طی شده توسط فرزند
۶ ماهه / 180 روزه
1,300,000ریال
 • مشاهده پیامهای ارسالی و دریافتی در شبکه های اجتماعی
 • مشاهده پیامک های رسالی و دریافتی گوشی فرزند
 • مشاهده تمامی تماسهای ورودی و خروجی و ناموفق
 • مشاهده مدت مکالمه هر تماس
 • مشاهده لیست مخاطبین ثبت شده در گوشی فرزند
 • مشاهده برنامه های موجود در گوشی فرزند
 • ردیابی مکان و مسیر طی شده توسط فرزند