برچسب: نقش پدر در تربیت

به عنوان یک پدر چگونه با پسر نوجوان و جوان خود باید رفتار کنیم؟

پدرها نقش مهمی در شکل گیری شخصیت پسرشان دارند. پسر از همان ابتدا از رفتارهای پدرش الگو می گیرد و شخصیت پدر در شکل گیری ذهنیت او تاثیر زیادی دارد. رابطه پدر و پسر در دوران کودکی و نوجوانی اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی پدران اصول رفتار درست با فرزند پسر را نمی دانند، همین…