برچسب: تمرکز

ایجاد انگیزه در نوجوانان برای انجام کارهای مدرسه

ایجاد انگیزه برای بلند شدن از رختخواب برای یک نوجوان می‌تواند به اندازه کافی چالش برانگیز باشد. به همین دلیل است که این مشکل برای اکثر والدین بیش از حد استرس آمیز است. متأسفانه، تکرار والدین برای انجام کار فقط اوضاع بد را تشدید می‌کند و در ایجاد انگیزه برای یک نوجوان بی‌تأثیر است. خوشبختانه،…

مهمترین نکات در رشد مهارت اجتماعی کودک

روابط اجتماعی از بدو تولد شروع می‌شود. پاسخ دادن با گریه و یا خندیدن کودک و واکنش نشان دادن به صداها آغاز ارتباط اجتماعی است. شکل گیری روابط و مهارت اجتماعی کودک زمان می‌برد. هر کودک برای برقراری روابط اجتماعی خود زمان متفاوتی دارد و این امر برای همه کودکان یکسان نیست. با رشد مهارت اجتماعی…